Survival RPG 1: Canavar Retro

Android

Survival RPG 1: Canavar Retro
  • KategoriRole Playing
  • Gereksinimler4.1 ve sonrası
  • Dosya Boyutu14M
  • Güncelleme
  • GeliştiriciBew Games inc.
  • PlatformAndroid
Versiyon:6.7.0
SİTEYE GİT

Oyun Açıklaması

Survival RPG: Kayýp hazine ücretsiz bir 2d rpg retro oyun (rol yapma oyunu). Görevlerle bezeli, hayatta kalma ve keþif RPG macera oyunu keþfet. Retro tarzý piksel sanat evreninde bir fantezi. Hepsi bir oyunda! Çevrimdýþý da oynanabilir. Kayýp hazineyi bulma yolunda fýrtanaya yakalandýn, ýssýz bir adaya düþtün, gemini kaybettin ve mahsur kaldýn. Bu baðýmlýlýk yapan ücretsiz retro RPG oyununda (rol yapma oyunu) hayatta kalmak, avcý olmak, kayýp hazineyi bulmak, kayýp adadan kaçmak ve eve dönmenin yolunu bulmak zorundasýn. Hayatta kalmak ve ýssýz adadan kaçmak için, kahramanýn çöl adalarýný ve zindanlarý keþfetmesi, bir araþtýrma uzmaný olmasý ve itemleri toplamasý, yeni eþyalar üretmesi ve bu retro piksel sanat 2d macerasýnda canavarlarla savaþmasý gerekecek. Özellikler: - Birçok ada keþfi - Keþfedilecek 70den fazla item - Maceranýz ve keþfiniz boyunca bulacaðýnýz 40 üretim tarifi - Keþfinize yardýmcý olmasý için item ve ekipman üretin - Baltayla aðaç kes - Farklý görevler için kürek kullan - Karanlýk zindanlarý keþfetmek için mum yapýn - Ve daha fazlasý... - Gizli öðeleri keþfet - Bir adada mahsr kaldýn - Yemek ara ve toplayýcý uzmaný ol - Yaratýklarla ve bosslarla savaþ - Zindanlarý keþfet - Bulmacalarý keþfet ve çöz - Klasik retro RPG tarzý bir oyun - Hazineyi bul - Ücretsiz çevrimdýþý retro RPG oyun (rol yapma oyunu) Survival RPG: Kayýp hazine'nin keyfini çýkar. Ücretsiz bir piksel 2d macera retro rpg oyun (rol yapma oyunu). Issýz adalarý keþfet, hayatta kal ve adadaki hazineyi bul! Kýz ya da erkek kahramanýnýzý seçip bu fantastik oyunda saatlerce vakit geçirin. Bizi Facebook'da takip et: https://www.facebook.com/survivaladventurethegame/


Survival RPG: Lost Treasure is a free 2d classic RPG game (role playing games) in a retro style. Explore this survival and exploration retro RPG game that combines adventure, escape, fantasy in a 2d pixel art universe. All in one game! It can also be played offline. On your way to find the lost treasure, you got into a storm, ran aground a deserted lost island, escaped your ship and became stranded. You must survive, explore dungeon, craft items, be a forager, find the lost treasure, escape the lost island and find a way back home in this addictive free retro RPG game (role playing games). In order to survive and escape the deserted lost island, the hero will have to explore desert islands and dungeons, become a forager expert and gather items, craft multiple new ones and fight monsters in this fantasy retro pixel art 2d adventure. Features: - Exploration of multiple islands - More than 70 items to discover - 40 crafting recipes that you will unlock during your adventure and exploration - Craft items and tools to help you explore - Cut trees with an axe - Use shovel for different tasks - Create a candle to explore dark dungeons - And many more... - Discover hidden items - You are stranded on an island - Forage for food and become the forager expert - Fight monsters and the final boss - Dungeons to discover - Explore and solve puzzles - Classic retro game old school RPG style - Find the treasure - Free offline retro RPG games (role playing games) Enjoy Survival RPG: Lost Treasure. A free pixel art 2d adventure retro RPG game (role playing games). Explore deserted islands, survive and find the treasure on the lost island! Hours of gameplay in this fantasy game and choose your hero to be a boy or a girl character. Follow us on facebook: https://www.facebook.com/survivaladventurethegame/

Yayınlanma: