TUSBuddy

Android

TUSBuddy
  • KategoriProductivity
  • Gereksinimler5.0 ve sonrası
  • Dosya Boyutu39M
  • Güncelleme
  • GeliştiriciProDers Bilişim Ltd. Şti.
  • PlatformAndroid
Versiyon:3.6
SİTEYE GİT

Uygulama Açıklaması

TUS hazırlık ve TUS tercih sürecini TUSBuddy uygulamasında birleştirdik. TUS Hazırlık - TUS Kronometresi - Çalışma Takvimi ve Çalışma Analizleri - Çalışma Grupları - Performans Okulu - TUS Denemeleri - Deneme Sınavı Takibi - Spot Bilgiler TUS Tercih - TUS Tercih Simülasyonu - TUS Tercih Grupları - Güncel TUS Kadroları - Branş İstatistikleri - TUS Puan ve Sıralamaları - TUS Puan Hesaplama - TUS Kadro Anketleri Kullanım Şartları: https://tusbuddy.com/terms_conditions.html KVKK Aydınlatma Metni: https://tusbuddy.com/kvkk.html


We combined the TUS preparation and TUS preference process in the TUSBuddy application. TUS Preparation - TUS Stopwatch - Working Schedule and Study Analysis - Working Groups - Performance School - TUS Trials - Practice Exam Tracking - Spot Information TUS Preference - TUS Preference Simulation - TUS Preference Groups - Current TUS Staffs - Branch Statistics - TUS Points and Rankings - TUS Score Calculator - TUS Staff Surveys Terms of use: https://tusbuddy.com/terms_conditions.html KVKK Illumination Text: https://tusbuddy.com/kvkk.html

Yayınlanma: